Në Kamenicë janë korrur rreth 60% të sipërfaqes me grurë

Procesi i korrje-shirjeve në Kamenicë është duke vazhduar ende. Komisioni komunal që po e përcjell në…

EU measures towards Kosovo, experts: Damage will be huge

Measures announced by the EU and that have begun to be implemented in the form of…

Draft law that recognizes 90-ies workers contributions approved

The draft law on the amendment of the law on pension schemes financed by the state…