Zyrtarë të komunës së Ranilugut, së bashku me përfaqësues të komunave Novo Brdo, Gjilan dhe Kamenicë, fundjavën e kaluar kanë vizituar Maqedoninë e Veriut.

Vizita studimore u organizua në kuadër të projektit të CDKD-së “Biznesi për marrëdhënie të mira etnike”, i cili u financua nga UNMIK-u.

Qëllimi i vizitës ishte njohja me shembujt e praktikës së mirë në fushat e bujqësisë, prodhimit, tregtisë dhe biznesit.

Në ditën e parë të vizitës, zyrtarë dhe përfaqësues të komunave u takuan me Shoqatën Bujqësore të Maqedonisë të Zadrugarasë(MAZZ) dhe dëgjuan histori frymëzuese të zadrugarëvemaqedonas, përvojat e tyre pozitive.

3. Službenici opštine Ranilugu, zajedno sa predstavnicimaopština Novo Brdo, Gnjilane i Kamenica, posetili su prošlogvikenda Severnu Makedoniju.

Studijska poseta je organizovana u okviru CDKD projekta„Posao za dobre etničke odnose“, koji je finansirao UNMIK.

Cilj posete je bio upoznavanje sa primerima dobre prakse u oblasti poljoprivrede, proizvodnje, trgovine i poslovanja.

Prvog dana posete, zvaničnici i predstavnici opština sastali su se sa Makedonskim poljoprivrednim udruženjem Zadrugara(MAZZ) i čuli inspirativne priče makedonske Zadrugare, njihova pozitivna iskustva.

Ky artikull është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e vetme e ProActive dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *