Shënohet Dita e Kushtetutës së Komunës së Ranilugut

 

Zyrtarët e komunës së udhëhequr nga Presidentja Katarina Ristic Iliç, së bashku me këshilltarë, punonjës, mysafir dhe miq të komunës shënuan Ditën e Kushtetutës së SO Ranilug.

 Mbledhja e sotme ka shënuar 14 vjetorin e ekzistencës së Komunës së Ranilugut, apo ditën kur është mbajtur mbledhja e parë e Kuvendit Komunal të Ranilugut saktësisht 14 vjet më parë.

Të pranishmëve iu drejtua kryetarja e komunës Katarina Ristic Ilic, e cila para së gjithash falënderoi punonjësit e bashkisë për bashkëpunimin, punën e përzemërt dhe të përkushtuar, duke treguar se e vetmja mënyrë për të parë ecurinë e institucionit dhe të gjitha drejtorive.

 

Ndër të tjera, Presidentja me këtë rast mirëpriti bashkëpunimin me institucionet tjera publike në territorin e komunës, si dhe bashkëpunimin me sektorin privat i cili përmes punës humanitare dhe aksioneve të shumta në terren, është përfshirë edhe në punën për sigurimin e jetesës më të mirë kushte për të gjithë banorët e komunës.

 

Për avokimin e kontributeve të shumta në punën e institucionit, u dorëzuan certifikata mirënjohjeje punëtorëve, këshilltarëve, përfaqësuesve të misioneve të Kosovës, përfaqësuesve të institucioneve tjera publike, përfaqësuesve të bordeve lokale dhe sektorit civil.

Obeležen je Dan Ustava opštine Ranilugu

Zvaničnici opštine na čelu sa predsednicom Katarinom Ristić Ilić, zajedno sa odbornicima, zaposlenima, gostima i prijateljima opštine obeležili su Dan Ustava SO Ranilug.

Današnjim skupom obeleženo je 14 godina postojanja opštine Ranilugu, odnosno dan kada je pre tačno 14 godina održana prva sednica Skupštine opštine Ranilugu.

Prisutnima se obratila predsednica opštine Katarina Ristić Ilić, koja se pre svega zahvalila zaposlenima u opštini na saradnji, srčanom i predanom radu, pokazujući da se jedino tako vidi napredak ustanove i svih direkcija.

Između ostalog, predsednik je ovom prilikom pozdravio saradnju sa drugim javnim institucijama na teritoriji opštine, kao i saradnju sa privatnim sektorom, koji se kroz humanitarni rad i brojne akcije na terenu takođe uključuje u rad. obezbediti bolje uslove za život svih stanovnika opštine.

Za zagovaranje brojnih doprinosa radu institucije uručene su zahvalnice radnicima, savetnicima, predstavnicima kosovskih misija, predstavnicima drugih javnih institucija, predstavnicima mesnih odbora i civilnog sektora.

Ky artikull është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e vetme e ProActive dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *