Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë Michael Davenport në Ranilug

 Shefi i Misionit të OSCE-së në Kosovë Michael Davenport, ka vizituar komunën e Ranilugut dhe me atë rast është takuar me udhëheqjen e komunës së kryesuar nga kryetarja, Katarina Ristic Ilic. Në takim morën pjesë edhe nënkryetari i komunës Vladica Aritonoviq, deputeti për komunitete Arton Dubova, dhe drejtorët e bordit drejtues.

Ky ishte takimi i dyte i ambasadoreve me krerët komunal dhe një mundësi për të diskutuar bashkëpunimin e Komunës me Misionin e OSCE, për të dëgjuar sfidat dhe problemet me te cilat ballafaqohet Qeverisja Komunale dhe a ka mundësi përzgjidhjen e tyre.

Gjatë takimit, menaxhmenti i komunës, theks të veçantë vuri problemin e sigurisë në komunën e Ranilugut në periudhën e kaluar, në problemin e furnizimit me ujë, si dhe në papërgjegjësinë e kompanive rajonale, mbi të gjitha Hidromorava. Gjithashtu u theksuan edhe tema te tjera si te drejtat e njeriut, barazia gjinore, rinia, dhe sidomos u diskutua për problemin qe rrethon ndërtimin e një tempulli ortodoks ne fshatrat Tomance – Pancelo, me te cilin Komuna po përballetprej shume vitesh, duke theksuar mungesën e konstruktivitetit dhe mirëkuptimit nga ana qendrore autoritetet.

Të dyja palët janë dakorduar që bashkëpunimi i deritanishëm ka qenë në nivel shumë të lartë dhe shpresojnë që kështu të mbetet edhe në të ardhmen.

Ambasadori Davenport vizitoi edhe kantierin e tempullit të përmendur ortodoks si dhe disa projekte që pushteti lokal ka realizuar gjatë këtij viti. Ai shprehu mirënjohje të madhe për takimin dhe mikpritjen, duke premtuar se do të ndihmojë me problemet e theksuara në përputhje me kapacitetet dhe kapacitetet që ka Misioni i OSBE-së.

Šef Misije OEBS-a na Kosovu Majkl Devenport u Ranilugu

Šef Misije OEBS-a na Kosovu Majkl Devenport posetio je opštinu Ranilugu i tom prilikom se sastao sa rukovodstvom opštine na čelu sa predsednicom opštine Katarinom Ristić Ilić. Sastanku su prisustvovali i zamenik predsednika opštine Vladica Aritonović, zamenik za zajednice Arton Dubova i direktori Upravnog odbora.

Ovo je bio drugi sastanak ambasadora sa čelnicima opština i prilika da se razgovara o saradnji opštine sa Misijom OEBS-a, da se čuju izazovi i problemi sa kojima se opštinska vlast suočava i da li postoji mogućnost njihovog rešavanja.

Tokom sastanka, rukovodstvo opštine je poseban akcenat stavilo na bezbednosni problem u opštini Ranilugu u proteklom periodu, na problem vodosnabdevanja, kao i na neodgovornost regionalnih preduzeća, pre svega Hidromorave. Istaknute su i druge teme kao što su ljudska prava, rodna ravnopravnost, mladi, a posebno je bilo reči o problemu izgradnje pravoslavnog hrama u selima Tomance – Pančelo, sa kojim se Opština suočava dugi niz godina, ističući nedostatak konstruktivnosti i razumevanja centralnih vlasti.

Obe strane su se saglasile da je dosadašnja saradnja bila na veoma visokom nivou i nadaju se da će tako ostati i ubuduće.

Ambasador Davenport je obišao i gradilište pomenutog pravoslavnog hrama kao i neke projekte koje je lokalna vlast realizovala ove godine. On je izrazio veliku zahvalnost na sastanku i gostoprimstvu, obećavši da će pomoći u rešavanju istaknutih problema u skladu sa kapacitetima i mogućnostima koje ima Misija OEBS-a.

Ky artikull është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e vetme e ProActive dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *