Rrugëtimi i një gruaje në doganën e Kosovës, Zijavere Keqmezi nga Kamenica, flet për Sukseset dhe vështirësitë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *