Rahimaj: Për herë të parë po ndodh mbështetja e fermerëve me pleh artificial.

Kryetari i Komunes së Kamenicës Kadri Rahimaj ka shkruar se: “Përkrahen fermerët kamenicas👨‍🌾me farë gruri🌾 dhe pleh artificial

📌Për herë të parë po ndodh mbështetja e fermerëve me pleh artificial.

Përfitues të kësaj ndihme nga komuna janë gjithsej 4️⃣8️⃣ fermerë, të cilëve ju janë shpërndarë gjithsej 10,500 kg farë gruri dhe 12,500 kg pleh artificial.✅️

Përkrahja për fermerët në të ardhmen do të vazhdojë me mekanizëm bujqësor.🚜

nukndalemi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *