Qendra e Mjekësisë Familjare në Roganë është pajisur me Autoambulancë të re.

Autoambulanca është dhuruar si donacion nga shoqatat e fshatrave përrreth si Muçiverci, Pajtimi, Firishta, Oda, Fshati i Ri (Novosellë).

Kryetari i Komunës së Kamenicës, Kadri Rahimaj duke falënderuar të gjithë kontribuesit që u bënë pjesë e këtij donacioni, uroj stafin e QMF-së, dhe tha se ky donacion ishte më se i nevojshëm në lehtësim të ofrimit të shërbimeve mjekësore.

Ky artikull është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e vetme e ProActive dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *