Lansohet fushata për hapjen e zyrave të këshillimit të Qendrës Përfshirëse të Gruas

 Në Restaurantin Royal King sot në orët e pasdites është mbajtur takim mes përfaqësuesve të Komunës së Ranilugut, Qendrës për Punë Sociale – Ranilug dhe përfaqësuesve të Departamentit të Policisë Ranilug me përfaqësues të Qendrës Inkluzive të Grave nga Novi Brdo.

 Qëllimi i takimit të përfaqësuesve është analizimi i fizibilitetit, me fushatën e nisur tashmë, për hapjen e një zyre këshillimi në komunën e Ranilugut me një dhomë pritjeje, kuzhinë të dobishme dhe një grykë të lagur për nevojat e emergjencës, akomodimin afatshkurtër të viktimave të dhunës (gra dhe fëmijë). Në takim bashkëbiseduesit diskutuan edhe për ndarjen e përgjegjësisë institucionale për hapjen e një zyre të tillë.

 Qendra Përfshirëse e Grave Streha nga Novi Brdo është, me mbështetjen e 18. raundi i Rrjetit të Fondit të Grave të Kosovës (FMZK), financuar nga The Sigrid Rausing Trust (SRT) në Kosovë, që nga data 01. të muajit qershor 2023 filloi implementimi i projektit për Mbështetje Organizative (ngritja e kapaciteteve të organizatës – strategjia zhvillimore e Qendrës Inkluzive të Gruas 2022/2026) i cili do të realizohet deri me datën 30. nëntor 2023 vjet.

 Pokrenuta kampanja za otvaranje savetovališta Ženskog inkluzivnog centra

U restoranu Roial King danas u popodnevnim časovima održan je sastanak predstavnika Opštine Ranilug, Centra za socijalni rad – Ranilug i predstavnika PU Ranilug sa predstavnicama Ženskog inkluzivnog centra iz Novog Brda.

Svrha sastanka predstavnika je da se analizira izvodljivost, sa već započetom kampanjom, otvaranja savetovališta u opštini Ranilugu sa čekaonicom, korisnom kuhinjom i mokrim grlom za hitne potrebe, kratkoročnim smeštajem žrtve nasilja (žene i deca). Sagovornici su na sastanku razgovarali i o podeli institucionalne odgovornosti za otvaranje ovakve kancelarije.

Prihvatilište Ženski inkluzivni centar iz Novog Brda je, uz podršku 18. runde Mreže ženskih fondova Kosova (FMZK), koju finansira The Sigrid Rausing Trust (SRT) na Kosovu, od 1. juna 2023. godine otpočelo realizaciju projekta za organizacionu podršku (podizanje kapaciteta organizacije – strategija razvoja Ženskog inkluzivnog centra 2022/2026) koja će biti završena do 30.11.2023.

Ky artikull është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e vetme e ProActive dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *