KREU I MISIONIT TË OSBE-së NË KOSOVË AMBASADOR MICHAEL DAVENPORT VIZITON KOMUNËN E NOVOBËRDË

Shefi i misionit të OSBE-së në Kosovë, ambasadori z. Michael Davenport vizitoi sot komunën e Novobërdës dhe me atë rast u takua me kryetarin e komunës z. SashaMillosheviq. Në takim mori pjesë edhe nënkryetari për komunitete i komunës së Novobërdës, z. Bajrush Ymeri. Gjatë takimit, kryetari i komunës u takua me z. Davenportme rezultatet e mëparshme të komunës së Novobërdës, segmente të jetës ekonomike dhe sociale të komunës, plani i punës, programet dhe projektet. Pas takimit të punës, mysafiri i nderuar, i shoqëruar nga nikoqiri i tij – kryetari i komunës, vizitoi kalanë e Novobërdës, monument kulture me rëndësi të jashtëzakonshme. Davenport falënderoi kryetarin e komunës për pritjen e ngrohtë në komunën e Novobërdës, e cila është shembull i mirë i multietnicitetit në Kosovë.

1. ŠEF MISIJE OEBS-a NA KOSOVU AMBASADOR MAJKEL DAVENPORT U POSETI OPŠTINE NOVO BRDO

Šef misije OEBS-a na Kosovu, ambasador g. MajklDevenport posetio je danas opštinu Novo Brdo i tomprilikom se sastao sa gradonačelnikom opštine g. SašaMilošević. Potpredsednik za zajednice opštine Novo Brdo, g. Bajrush Imeri. Tokom sastanka gradonačelnik se sastaosa g. Davenport sa prethodnim rezultatima opštine NovoBrdo, segmentima privrednog i društvenog života opštine, planom rada, programima i projektima. Nakon radnogsastanka, uvaženi gost je, u pratnji svog domaćina – predsednika opštine, obišao tvrđavu Novo Brdo, spomenikkulture od izuzetnog značaja. Davenport je zahvaliogradonačelniku na toploj dobrodošlici u opštini Novo Brdo, koja je dobar primer multietničnosti na Kosovu.

Ky artikull është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e vetme e ProActive dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *