Komuna blenë Kamera 4G për mbrojtje të mjedisit dhe hapësirave publike

Komuna e Kamenicës ka bërë blerjen e kamerave 4G të cilat do të vendosen nëpër hapësira publike, me kusht detektimin e atyre që zgjedhin këto hapësira për të hedhur mbeturinat e tyre.

Kamerat do të jenë të lidhura në një server të veçantë, me qëllim vëzhgimin e vazhdueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *