Energji e pastër për Gjimnazin “Ismail Qemali”♻️

Kryetari i Komunës së Kamenices Kadri Rahimaj ka njoftuar se Në kuadër të bashkëpunimit me CARITAS, po zbatohet projekti “Ndikimi i rinisë në mjedis”, i cili ka për qëllim furnizimin e kësaj shkolle me energji elektrike përmes paneleve solare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *