160 Laptop të rinj në vlerë prej 74,983€, për secilën klasë në shkollat e Kamenicës

Zyra e Informimit Komunal njofton se Kryetari i Komunës, Kadri Rahimaj, ka realizuar një premtim tjetër në fushën e teknologjisë duke siguruar 160 Laptopë të rinj, për secilën klasë në shkollat e Kamenicës.

“Sistem komplet digjital, me platformë të veçantë të arsimit, shembull i ri në Republikën e Kosovës”, ka thënë Kryetari Rahimaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *