Kamenicë: Me 20 janar bëhet zgjedhja e Kryesuesit të Kuvendit dhe…

Kamenicë: Me 20 janar bëhet zgjedhja e Kryesuesit të Kuvendit dhe…

- in Lajme
132
Comments Off on Kamenicë: Me 20 janar bëhet zgjedhja e Kryesuesit të Kuvendit dhe…

Zyra e Informimit e komunës së Kamenicës njofton se me 20 janar  2017 do të… (Shih njoftimin e plotë):

NJOFTIM 

Seanca e rradhës e Kuvendit Komunal 

Në këtë seancë pritet të jepet betimi i delegatit të kuvendit komunal, zgjedhja e kryesuesit të Kuvendit dhe të ndryshme. Seanca mbahet në sallën e Kuvendit më 20.01.2018, nga ora 10:00. 

Seancat e Kuvendit dhe të Komiteteve janë publike.

Në  bazë të nenit 43,paragrafi  43.2,43.3,43.4 dhe 43.5 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale (ligji nr.03/L-040) dhe nenit 48 të Statutit të Komunës së Kamenicës, c a k t o i  mbledhjen e  Kuvendit të Komunës së Kamenicës.

Mbledhja mbahet më: 20.01.2018 në sallën e kuvendit në objektin e ri të komunës, e cila fillon në ora 10:00.

Për mbledhje propozoi këtë: 

R E N D   D I T E

1.Shqyrtimi i procesverbalit Sh.01, Nr.173, datë: 03.01.2018 nga seanca inauguruese  e Kuvendit Komunal të mbajtur më 22.12.2017
2. Dhënia e betimit dhe nënshkrimi i deklaratës solemne nga këshilltari i Kuvendit Komunal
3.Zgjedhja e Kryesuesit të Kuvendit Komunal
4.Të ndryshme

Zyra e Informimit,
Komuna e Kamenicës

You may also like

Pas ratifikimit të Demarkacionit, Dhurata Hoxha tregon se kur mund të udhëtojmë lirshëm

Të enjten pritet që të qitet në votim